فریبا یوسفی

اولین کتابم "حالا تو" نام دارد و برگزیدۀ چهارمین دورۀ جایزۀ ادبی پروین اعتصامی، در بخش شعر سنتی است.

مرداد 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست